Natuureducatie voor een duurzame toekomst

Wie zijn wij?

Welkom bij Stichting Mlango Farm Kenia!

Stichting Mlango Farm Kenia is een non-profitorganisatie die zich inzet voor educatieve projecten op het gebied van voedselproductie, duurzaamheid en milieu voor kinderen en jongeren in Kenia.

In samenwerking met de Keniaanse Mlango Farm Foundation stimuleren we kinderen en jongeren om na te denken over hun toekomst, de zorg voor hun omgeving en voedselvoorziening.

Stichting Mlango Farm - Kenia

Missie van Stichting Mlango Farm Kenia

Onze missie is kinderen en jongeren, ongeacht hun afkomst, religie of geslacht, te bereiken met educatieve projecten. Dit zodat zij een bredere ontwikkeling kunnen doormaken en beter in staat zijn bewuste keuzes voor hun toekomst te maken.

Doel:

Stichting Mlango Farm Kenia biedt materiële en financiële hulp aan de Mlango Farm Foundation in Kenia. De steun is gericht op educatieve projecten voor Keniaanse kinderen en jongeren op het gebied van voedselproductie, duurzaamheid en milieu.

Geschiedenis:

Sinds 2014 ontvangt Mlango Farm Foundation kinderen en jongeren uit voornamelijk Nairobi op hun educatieboerderij. Hier leren zij over voedselproductie en het belang van zorg voor de omgeving. In samenwerking met scholen en docenten ontwikkelen we programma’s die passen bij hun belevingswereld, zoals lessen over het kweken van groenten en afvalbeheer. De vijf R’s van duurzaamheid zijn hierbij onze uitgangspunten.

De Vijf R’s van Duurzaamheid:

  1. Refuse what you don’t need
  2. Reduce what you need
  3. Reuse by using reusables
  4. Recycle what you cannot refuse, reduce or reuse
  5. Rot (compost) the rest

Lopende Projecten:

We zijn bezig met het opzetten van een educatief centrum op de boerderij. Hierbij werken we samen met lokale bedrijven en vakmensen om de lokale gemeenschap te ondersteunen.

Financiële Integriteit:

Stichting Mlango Farm Kenia zorgt ervoor dat elke ontvangen euro direct naar de projecten gaat. We werken vrijwel kosteloos. Bestuursleden ontvangen geen salaris of vergoedingen. Minimale kosten, zoals bankkosten of inschrijvingskosten voor de Kamer van Koophandel, worden door sponsoring of door de bestuursleden zelf gedekt.


“Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.”

Nelson Mandela

Onderwijs is het paspoort voor de toekomst, want morgen behoort aan diegene die zich er vandaag op voorbereidt.

Malcolm X

Contact

Stichting Mlango Farm Kenia

Reigerlaan 38
1713 TS Obdam
The Netherlands

Email: info@stichtingmlangofarm.nl

Overige informatie

Bankrekening: NL75 TRIO 0320681270
Op naam van: Stichting Mlango Farm Kenia

RSIN: 8652.82.614